Мамандықтың біліктілік сипаттамасы

Құқықтану

Біліктілік: Заңгер

Оқу мерзімі: 11-сын. – 1 жыл 10 ай; 9-сын. – 2 жыл 10 айға негізделген.

 

  Орта арнайы білімі бар заңгер түрлі салалардағы құқықтық (соттық, әкімшілік, және т.б.) қызметі барларды жұмысқа дайындайды. Оқу орнын бітірген түлектер сотта, нотариалдық кеңседе, салық органдарының жүйесіінде, әділет департаментінде, ішкі істер бөлімі мен прокуратура кеңсесінде, жергілікті атқарушы - тарату мемлекеттік басқармасында, сондай-ақ кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелер мен қоғамдық бірлестіктерде жұмыс істей алады. Сонымен қатар, төмендегідей лауазымдарда қызмет атқарады:

  • Сотта, басқару жүйесінде, мұрағаттар мен әділет - сот отырысының хатшысы, сот орындаушылары;
  • Прокуратурада, ішкі істер органдары - тиісті бөлімдердің инспекторлары, құжаттау, кеңсе меңгерушісі, арнайы кітапханалар мұрағаттарында;
  • Жергілікті атқарушы – тарату органдарының бөлімдерінде, мәслихаттар – депутатар жиынында, жалпы басқару бөлімдерінде, АХАЖ қызметкерлеріндегі тіркелімнің қызметкерлері;
  • Кәсіпорындарында, ұйымдарда, мекемелердегі қоғамдық бірлестіктерде, заңгер – претензионистте, мұрағаттар меңгерушісі мен өзге де лауазымдарда.