Мамандықтың біліктілік сипаттамасы

«Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)»

Мамандықтың жалпы сипаттамасы 0104000 «Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)»

Біліктілік сипаттамасы


010401 3 – Техник-электронщик, есептеу машиналарына мамандандыру
0104013-4 – Техник-электронщик, мамандандыру – есептеуіш машина.

Оқу мерзімі
Жалпы орта білім негізінде - 2 жыл 10 ай.
Негізгі орта білім негізінде – 3 жыл 10 ай.

Маманның кәсіби қызметінің объектілері 0104000 –«Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)»
Мамандандырылған есептеуіш машинаның кәсіби қызметінің объектілері:

  • кәсіптік жоғары оқу орындарында өндірістік оқытуды ұйымдастыру;
  • технологиялық үрдісіндегі қызмет көрсету және жөндеу жүйесі, электрондық-есептегіш машинаның желілік тетіктері, түрлі салаларда пайдалану болып табылады.

 

Мамандық бойынша кәсіби қызметі 0104000 – «Кәсіптік оқыту (салалар бойынша)»
Мамандандырылған есептеуіш машинаның кәсіби қызметі:

  • • Кәсіптік мектептер мен басқа да оқу орындарында өндірістік оқыту сабақтарын ұйымдастыру және кәсіби -әдістемелік деңгейде жүзеге асыру.
  • • Электронды компьютерлер кешендерін, жүйелері мен желілерді жөндеу және техникалық қызмет көрсету.

ГОСТ бойынша мамандықтың қысқаша сипаттамасы
Техник-электронщик кәсіптік -техникалық лицейде өндірістік оқыту үрдісінде ұйымдастыру қабілеті болуы тиіс, сондай-ақ өнеркәсіптің түрлі салаларында электрондық есептеуіш машиналардың желілік тетіктерінің жөндеу жүйелерін және технологиялық қызмет көрсету үрдісін ұйымдастыра білу керек.
Техник-электронщиктің кәсіби қызметі кәсіптік мектептер мен басқа да оқу орындарында өндірістік оқыту сабақтарын ұйымдастыру және кәсіби -әдістемелік деңгейде жүзеге асыру. Техник-электронщик есептеуіш техниканың жөндеу жұмыстарын ұйымдастыра және комплекстер мен жүйелерді жөндей білу керек. Есептеуіш техникалардағы нақты құралдардың жүйелерінің орындалуын қамтамасыз ету керек. Есептеуіш техниканың, кешендердің, жүйелердің және желілердің жаңа жобалау құралдарын және әдістерін меңгеру керек. Есептеуіш машиналарға, кешендерге, жүйелерге және желілерге өндірістік-технологиялық, өндірістік-басқару, конструкторлық, тәжірибелі-эксперименталді операцияларды жүзеге асыру керек. Жұмыстарды орындаудың өте тиімді жолдарын таңдаудағы сұрақтар бойынша ұжымдық шешімдердің қабылдануында қатысу керек. Маман есептеуіш техникамен, жүйелермен, желілермен сабақтас жаттығу есептерін шеше білуге тиісті. Электронды-есептеуіш техникаларды, техникалық қызмет көрсетулерді меңгеру керек және перспективаларды дамыту қажет.
Есептеуіш техниканың, кешендердің, жүйелердің және желілердің, құралдардағы пайдаланымдардың және жөндеудің талаптарын сақтау керек. Есептеуіш техниканың, кешендердің, жүйелердің және желілердегі құралдардың дамытуы туралы болжау жасай білу керек. Есептеуіш техникалар құралдарының жұмыс тәртібін тиімді қолдану және оптимизациялау керек.

Саланың қызметі:
-колледжде мамандық бойынша өндірістік оқудағы дайындықты әзірлеу,
- сервис орталықтарының компъютерлік техникасын жөндеу
- оқу мекемелерінде инженер ретінде компъютерлік техника қызметін көрсету
-барлық ұйымдарда, кәсіпорындарда мен мекемелерде компъютерлік техника қызметін көрсету маманы